Aktivt medejerskab

"Jeg forstår ejerlederens univers og kender den mindre virksomheds vilkår."

Aktivt medejerskab

Jeg vil gerne investere i en mindre eller mellemstor nichevirksomhed, hvor ledelsen har brug for en aktiv partner. Det kunne f.eks. være i.f.m. et generationsskifte. Jeg vil kunne tilføre kompetencer og kapital.


Jeg ønsker primært at fungere som støtte og sparringspartner for den daglige ledelse, men kan også påtage mig udvalgte ledelsesopgaver efter behov.


Jeg søger en virksomhed indenfor for B2B med uudnyttet potentiale. Både en produktionsvirksomhed og en handelsvirksomhed har interesse.