Bestyrelsesarbejde

"Jeg forstår ejerlederens univers og kender den mindre virksomheds vilkår."

Bestyrelsesarbejde

Jeg tilbyder mig som arbejdende bestyrelsesmedlem i mindre og mellemstore virksomheder. Jeg foretrækker at være arbejdende bestyrelsesmedlem, hvor jeg fungerer som sparringspartner for ledelsen og evt. påtager mig udvalgte ledelsesopgaver ved siden af bestyrelsesarbejdet.


Ledelsen har ofte glæde af, at have en medspiller, der kan give modspil. En kompetent person som man kan drøfte de overordnede problemer med - også fordi ledelsen i den mindre virksomhed ofte ikke selv besidder alle de fornødne ledelseskompetancer.


Jeg mener, at jeg kan gøre mest gavn for virksomheden, hvis jeg er tæt på virksomheden. Da jeg selv har bygget en mindre virksomhed op fra bunden, mener jeg selv, at jeg forstår ejerlederens univers og den mindre virksomheds vilkår.


Hvorfor en professionel bestyrelse?

En professionel bestyrelse kan bl.a.:

  • Tilføre kompetencer, der komplementerer ledelsens
  • Give sparring og inspiration samt stille kritiske spørgsmål
  • Give retning og løsning på ledelsesmæssige udfordringer
  • Tilføre netværk