Ledelsessparring

"Jeg forstår ejerlederens univers og kender den mindre virksomheds vilkår."

Ledelsessparring

Mange ejerledere har ofte så travlt med daglige gøremål, at de ikke får tid til at beskæftige sig med de overordnede problemer – ledelse og strategiudvikling.


Endvidere føler de sig ofte lidt alene med disse problemer. De savner nogen at drøfte problemerne med, også fordi ledelsen ofte ikke besidder alle de nødvendige ledelseskompetencer. Det er vigtigt at have nogen at sparre med, når der skal træffes vigtige beslutninger. Ejerlederen ved måske ikke selv, hvilke kompetencer han mangler.


Folk udefra ser ofte problemerne klarere. Både i medgang og modgang har ledelsen brug for kvalificeret sparring. I mindre virksomheder findes der ofte ikke potentielle sparringspartnere inde i virksomheden.


Det er her, jeg fungerer som ledelsens sparringspartner i flere mindre virksomheder. Det har jeg rigtig gode erfaringer med.


Jeg mener selv, at min baggrund herfor er god. Jeg har selv bygget en virksomhed op fra bunden og har derfor selv været igennem det hele. Det giver en god forståelse for ejerlederens univers og den mindre virksomheds vilkår – og jeg ved, hvad der virker.